Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

A21 Bulgaria

Информация:

Фондация “А21” е глобална неправителствена организация с офиси в 12 държави по целия свят, която съществува и в България вече 7 години. Сферата й на дейност е борбата срещу трафика на хора и съвременното робство, в което живеят над 20 млн. души по цял свят днес.

Мисии:

A21 Bulgaria

Facebook страница

Уеб сайт