Стандартен шрифт | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

AIESEC Bulgaria

3,4

Информация:

AIESEC е международна студентска мрежа, която цели позитивно влияние върху обществото чрез развиване на лидерския потенциал на студентите. За последните 66 години AIESEC осъществява своята цел чрез предоставяне на практически и лидерски опит и достъп до международна среда чрез своята членска, доброволческа и професионална програма в 124 държави и територии.

Мисии:

AIESEC Bulgaria

Twitter: @AIESEC_Bulgaria

Facebook страница

Уеб сайт