Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:
Бъди доброволец на националната Гореща телефонна линия за пострадали от насилие

Бъди доброволец на националната Гореща телефонна линия за пострадали от насилие

Какво?

Националната Гореща телефонна линия за пострадали от насилие на фондация "Асоциация Анимус" вече 22 години оказва подкрепа на жени, мъже и деца, преживели домашно насилие, сексуално насилие, трафик на хора или друг вид посегателство върху личността.

Благодарение на отдадеността на доброволците консултанти на телефона до момента са приети над 38 000 обаждания.

Горещата линия работи в непрекъснат 24-часов режим и търси своите нови доброволци, които да станат част от екипа в София. Ролята им като консултанти е да:

 • изслушват и оказват емоционална подкрепа;
 • партнират в процеса на вземане на решение;
 • информират и насочват към други служби при необходимост;
 • в ситуация на криза, породена от непосредствен инцидент, изготвят план за сигурност и насочват клиента към подходяща служба или програма;
 • предоставят превантивна информация за млади хора, които планират да пътуват или работят в чужбина, с цел избягване на риска от попадане в ситуация на трафик;
 • консултират в условия на анонимност и конфиденциалност.

Всички одобрени след интервю доброволци преминават интензивно обучение в рамките на пет пълни дни (18 - 22 ноември) и поемат ангажимент да дават дежурства на линията за период от минимум 6 месеца.

Времето, през което всеки консултант е работил доброволно на линията, се счита за стаж и опит по специалността.

Кога?

Необходими са доброволци, които могат да поемат минимум по едно 4-часово дежурство седмично в дните от понеделник до петък. Смените са:

 • 09:00 - 13:00 ч.
 • 13:00 - 17:00 ч.

Всеки доброволец се включва по предварително изготвен месечен график, според свободното си време.

При натрупване на повече опит може да се поемат и дежурства в извънработно време, които се заплащат.

Къде?

София.

Организатор?

Фондация "Асоциация Анимус".

Защо да участвам?

Горещата телефонна линия е първата и понякога единствена възможност на хората, пострадали от насилие, да потърсят помощ. Често обаждащите се не са готови да предприемат нещо веднага, нужно им е да си изяснят ситуацията, да получат подкрепа, да бъдат изслушани. Необходимо е да мине време, за да се престрашат да предприемат конкретни стъпки. Горещата телефонна линия е много важна като част от този процес.

Нужни умения?

 • Интерес към психологическите измерения на насилието, травмата и възстановяването.
 • Желание за практически опит в директната работа с хора.
 • Готовност за доброволческа дейност между 4 и 16 часа седмично.

Обучение?

За одобрените на интервю кандидати ще бъде организиран интензивен петдневен тренинг от 18 до 22 ноември, който обхваща широк набор от теми и цели формиране на базови консултативни умения, умения за кризисна интервенция, запознаване със спецификата на травмата от преживяно насилие и с процеса на преодоляването й.

Тренингът е интерактивен и застъпените теми са богато илюстрирани с практически казуси и ролеви игри. В края на обучението всеки от участниците получава сертификат.

Възрастови ограничения?

Навършени 21 години.

Ще получа ли сертификат за доброволчество?

Да.

Как да участвам?

Натисни зеления бутон "Ще участвам" и виж как да кандидатстваш.

// снимката е оттук

Кандидатствай до 15 ноември 2019 г.

Приключило записване

Разкази

Няма публикувани разкази.

След като свърши участието ти в мисия, можеш да разкажеш как е минало, в 3-4 изречения (не искаме просто "беше супер").

Просто е: след края ѝ ти пращаме мейл с инструкции - следвай ги. Така печелиш точки и качваш рангове, останалите се вдъхновяват и всички сме щастливи.

Въпроси

Нещо не е ясно? Попитай, организаторът ще ти отговори.

Моля, регистрирай се в TimeHeroes преди да зададеш въпрос. Ако вече си герой, влез в TimeHeroes.