Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Българска асоциация по хемофилия

Информация:

Българската асоциация по хемофилия (БАХ) e неправителствено нестопанско сдружение, учредено в обществена полза от група болни от хемофилия, родители на деца с хемофилия, както и медицински специалисти, ангажирани в сферата на нарушенията на кръвосъсирването.

Мисии:

Българска асоциация по хемофилия

Facebook страница

Уеб сайт