Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Be My Guide

5,0

Информация:

Можем да направим живота на незрящите по-ярък, макар и чрез описание на един предмет, човек или забележителност, чийто образ за тях е бил непознат досега.

Мисии:

Be My Guide

Facebook страница

Уеб сайт