Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Български младежки Червен кръст - Бургас

Информация:

Българският младежки Червен кръст е доброволна младежка организация, която е неразделна част от Българския Червен кръст и принадлежи към Международното младежко червенокръстко движение. БМЧК развива общественополезна дейност чрез мрежата си от доброволци в цялата страна.

Мисии:

Български младежки Червен кръст - Бургас

Facebook страница

Уеб сайт