Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Български младежки Червен кръст

Информация:

Българският младежки Червен кръст (БМЧК) е доброволна младежка организация, която е неразделна част от Българския Червен кръст.

БМЧК принадлежи към Международното младежко червенокръстко движение и се ръководи от неговите основни принципи: неутралност, хуманност, безпристрастност, независимост, доброволност, единство и универсалност.

Мисии:

Български младежки Червен кръст

Twitter: @YouthRedCrossBG

Facebook страница

Уеб сайт