Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Кампании и активизъм за животните в индустрията (КАЖИ)

Информация:

“Кампании и активизъм за животните в индустрията” (КАЖИ) е неправителствена организация, чиято дейност е концентрирана върху начина, по който ние хората, като вид животни, възприемаме и третираме останалите животни в ежедневието си и върху начина, по който ги въвличаме в човешките дейности.

Мисии:

Кампании и активизъм за животните в индустрията (КАЖИ)

Facebook страница

Уеб сайт