BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Каритас София

4,3

Информация:

Каритас България е благотворителна, неполитическа, независима обществена организация, която е в тясно взаимодействие с Католическата църква и развива своята дейност в страната и чужбина. Целта на Каритас България е подкрепа на нуждаещите се за изграждане на хуманно общество.

Мисии:

Каритас София

Facebook страница

Уеб сайт