Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Каритас София

4,4

Информация:

"Каритас София" е сдружение с нестопанска цел, учредено през 1993 г. и работещо в полза на обществото. Любовта към ближния ни води към човека в нужда. Уповавайки се на християнските ценности, ние подпомагаме най-уязвимите членове на нашето общество да открият пътя към достоен и справедлив живот, без оглед на тяхната религиозна принадлежност, раса, пол и други различия. "Каритас София" е изразител на Социалното учение на Католическата църква.

Седалището на организацията е в София, дейностите се развиват на местата, където е представена Католическата екзархия: София, Пловдив, Бургас, Малко Търново, Куклен и Покрован (общ. Ивайловград), както и в Баня (общ. Нова Загора), Веселиново (общ. Тунджа).

Мисии:

Каритас София

Facebook страница

Уеб сайт