Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Каритас София

4,2

Информация:

Нашата мисия

Любовта към ближния ни води към човека в нужда. Уповавайки се на християнските ценности, ние, служителите и доброволците от Каритас София, подпомагаме най-уязвимите членове на нашето общество да открият пътя към достоен и справедлив живот, без оглед на тяхната религиозна принадлежност, раса, пол, и други различия. Каритас София е изразител на Социалното учение на Католическата църква.

Седалището на организацията е в София, дейностите се развиват на местата, където е представена Католическата екзархия: София, Пловдив, Бургас, Малко Търново, Куклен и Покрован (общ. Ивайловград), както и в Баня (общ. Нова Загора), Веселиново (общ. Тунджа).

Мисии:

Каритас София

Facebook страница

Уеб сайт