Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Каритас София

4,0

Информация:

Каритас София е неправителствена организация, член на Каритас България, част от глобалната мрежа от 160 Каритас организации от почти всяка страна по света. Организацията работи на национално и международно ниво за осигуряване подкрепа на най-уязвимите хора в обществото.

Към момента в София и страната Каритас София има редица проекти и предоставя различни социални услуги като:

  • Центрове за социална интеграция и рехабилитация на деца и младежи с увреждания
  • Домашни грижи за възрастни хора
  • Подкрепа за наркозависими
  • Проект за преподаване на чужд език в Централен софийски затвор
  • Еропейска доброволческа служба
  • Център за интеграция на бежанци и мигранти
  • Разнообразни проекти в подкрепа на самотни майки, деца в риск

Мисии:

Каритас София

Facebook страница

Уеб сайт