Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Каритас Русе

Информация:

Каритас Русе се бори с бедността, изключването и дискриминацията. Чрез проектите и застъпническите си кампании, чрез предоставяните социални услуги в общността и действия при бедствия, организацията ни достига до хиляди жени, деца и мъже и съдейства за постигане на социална справедливост.

Мисии:

Каритас Русе

Facebook страница

Уеб сайт