Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Център за творческо обучение

Информация:

Мисия на организацията е подобряване на цялостната образователна среда в България чрез смислено използване на технологиите в образованието, развиване на ключови компетентности, иновативни програми за обучение на учители и младежки инициативи и проекти.

Мисии:

Facebook страница

Уеб сайт