Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

НЧ "Звездица" - с. Розино

Информация:

Читалище “Звездица” в село Розино е основано през 1898 година от 15 ентусиазирани младежи, предимно учители, които поддържат културно-просветната дейност в селото. Днес читалището разполага с над 13 000 тома в 15 литературни раздела. Към читалището съществуват самодейни състави. Периодично се организират изложби, свързани с предстоящи събития и празници, отразяващи предимно историята на селото, живота, бита и културата на различните етноси, живеещи в село Розино.

Мисии:

Facebook страница