Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

ЦСРИ “Св. Винкенти” - Белене

5,0

Информация:

Център за социална рехабилитация и интеграция "Св. Винкенти" - Белене е социална услуга на Каритас Русе.

ЦСРИ е социална услуга в общността с основен фокус подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца и лица с увреждания, емоционално-поведенчески проблеми, девиантно поведение, нарушение в развитието, деца и лица с различни форми на зависимост, жертви на насилие и експлоатация.

Работим чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Оказваме и специализирана подкрепа на родителите (полагащите грижи за детето) за повишаване на тяхната информираност и увереност при отглеждането и възпитанието на дете със специални потребности.

Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за  водене на самостоятелен начин на живот.

Мисии:

Facebook страница

Уеб сайт