Пробвай бета версия на новия TimeHeroes.org
Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с разстройства от аутистичния спектър - Пловдив

Информация:

Ние работим за личностното развитие, подобряването на социалните умения и социалната адаптация на децата с разстройства от аутистичния спектър. Капацитетът на Центъра е 25 деца. Към всяко едно от тях подхождаме с приемане и уважение и следваме уникалните му интереси и потребности.

Мисии: