Стандартен шрифт | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

ЦСРИ - Дряново

Информация:

Центърът за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) в гр. Дряново стартира своята дейност през есента на 2022 г. и предлага социални услуги свързани с рехабилитация, обучение, психологическа подкрепа и социално интегриране на пълнолетни лица с увреждания.

Мисии: