Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Си Ви Ес – България

4,8

Информация:

Си Ви Ес – България организира краткосрочни и дългосрочни международни доброволчески обмени, тренировъчни курсове, семинари, обучителни визити и дискусии.

Организацията дава възможност на младите хора да участват в доброволчески проекти в различни сфери – култура, екология, изкуство, работа с деца и хора в неравностойно положение, както в България, така и по целия свят.

Мисии:

Си Ви Ес – България

Twitter: @cvs_bg

Facebook страница

Уеб сайт