Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Детска архитектурна работилница

Информация:

"Детска архитектурна работилница" е сдружение с нестопанска цел, чиято основна цел е да разшири полето на познание на децата, акцентирайки върху ролята на градската среда като средство за обучение.

Мисии:

Детска архитектурна работилница

Facebook страница

Уеб сайт