Стандартен шрифт | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Сдружение "Дари любов"

4,6

Информация:

“Дари любов” е сдружение с обществено полезна дейност и основни цели: устойчивото развитие на социалната дейност, предоставяне на социални услуги на нуждаещите се, подпомагане и интеграция на младежи в неравностойно положение, закрила и социална интеграция на деца с увреждания и лица в неравностойно положение, създаване възможности и поощряване на децата с увреждания и лицата в неравностойно положение за участие в обществения живот и процесите на вземане на решения на всички нива, подпомагане на личностната реализация и др.

Мисии:

Сдружение "Дари любов"

Facebook страница

Уеб сайт