Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Национално сдружение "Диабет, предиабет и метаболитен синдром"

4,6

Информация:

Национално сдружение "Диабет, предиабет и метаболитен синдром" работи, за да може хората с предиабет да не стават диабетици, а диабетиците да не получават усложнения.

Мисии:

Национално сдружение "Диабет, предиабет и метаболитен синдром"

Facebook страница