Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Доброволци за рециклиране на пластмаса

5,0

Информация:

Нашата визия е да си представим как живеем в свят, където пластмасата е ценен ресурс, който ние използваме пълноценно с нашите знания и умения.

Нашата мисия е да се обучим как да работим с пластмасата пълноценно. Как да създаваме стойност и как да я споделяме с другите.

Мисии:

Доброволци за рециклиране на пластмаса

Уеб сайт