Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Доброволци към Общински приют гр.Перник

5,0

Информация:

Ние сме доброволци към Общински приют в гр. Перник. Част от нас се грижат за кучовците от 2016 година.

От ноември 2018 година насам приютът е собственост на общината. Оттогава се регламентират и взаимоотношенията между Общински приют - Перник и доброволците, като работно време, начин на осиновяване, участие във вземане на решения, участие в храненето и лечението на кучетата.

Целта е кучетата да бъдат социализирани, да им се оказва навреме адекватна медицинска помощ, да се хранят редовно и качествено, клетките им да са съобразени с метрологичните условия.

Освен да разхождат, доброволците организират и кампании за подсигуряване средства за лечение.

Мисии:

Доброволци към Общински приют гр.Перник

Facebook страница

Уеб сайт