Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Фондация "Деца с проблеми в развитието"

5,0

Информация:

Фондация "Деца с проблеми в развитието" е създадена през 2006 г. Основатели на фондацията сa родители на деца с проблеми, които познават трудностите в тяхното отглеждане, възпитание и лечение и имат желание да помогнат на други семейства с деца, страдащи от детска церебрална парализа, аутизъм, епилептични синдроми, различни интелектуални и поведенчески затруднения и др. Основни цели на фондацията са: информираност на родителите по отношение на възможностите за лечение и рехабилитация, оказване на морална и материална подкрепа на нуждаещите се, подпомагане интегрирането на децата с цел нормалното им развитие, обучение на български специалисти в чужбина и привличане на чуждестранни специалисти за консултации в България.

Медицинският център към фондацията, официално регистриран на 14 май 2009 г., е създаден с цел активна рехабилитация, терапевтични занимания и грижи за децата с проблеми в развитието. Намира се в София, Студентски град, бл. 11. Центърът разполага със 7 терапевтични кабинета, манипулационна, информационна и конферентна зала, детски кът, кухненски бокс, специализирани санитарни помещения. Капацитетът на центъра е 50 деца дневно.

Центърът посреща деца ежедневно, като за всяко от тях се изработва индивидуална програма от екипа специалисти.

Мисии:

Фондация "Деца с проблеми в развитието"

Facebook страница

Уеб сайт