Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения - София

Информация:

Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения осигурява на своите потребители всички необходими условия за пълноценен социален живот, активно стареене и превенция на тяхното социално изключване.

За осигуряването на тези услуги работи квалифициран персонал, който се състои от медицински лица (лекар, медицински сестри, рехабилитатор), социални работници, психолог.

Мисии:

Уеб сайт