Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Дружество "Знание"

4,7

Информация:

Дружество "Знание" - София е неправителствена организация за обучение и квалификация на деца и възрастни, създадена през 1990 година. То обединява учители и преподаватели от висшите и средни учебни заведения в София, и широк кръг специалисти, с цел да даде възможност за допълнително извънучилищно обучение и квалификация на всички желаещи, независимо от тяхното базово образование, квалификация или предварителни умения.

Мисии:

Дружество "Знание"

Facebook страница

Уеб сайт