Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Бюро на Европейския парламент в България

Информация:

Бюрото на Европейския парламент (ЕП) в България е създадено с цел да предоставя информация на гражданите, медиите, неправителствените и младежките организации, държавната и общинските администрации за ролята на ЕП и в по-общ аспект - на Европейския съюз.

Задачите ба Бюрото са:

  • да информираме гражданите;
  • да отговаряме на техните въпроси;
  • да улесняваме връзките между гражданите и членовете на Европейския парламент;
  • да организираме публични събития и граждански форуми;
  • да поддържаме тесен контакт с медиите;
  • да помагаме при посещения на делегации на Европейския парламент в България;
  • да подпомагаме програмите на Европейския парламент, насочени към младежите;
  • да организираме културни събития;
  • сътрудничество с други институции.

Мисии:

Бюро на Европейския парламент в България

Twitter: @EP_Bulgaria

Facebook страница

Уеб сайт