Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Фондация "ФЕБ"

Информация:

Център за визуална наука „Калейдоскоп“ е създаден от Фондация „ФЕБ” - организация с нестопанска цел в обществена полза и управлявана от преподаватели на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Мисии:

Фондация "ФЕБ"

Facebook страница

Уеб сайт