Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Фондация "Инициатива за социална интеграция"

Информация:

Фондацията има за цел да подпомага лица в неравностойно положение в процеса на социалната им интеграция чрез предлагане на социални услуги, правозащитни и застъпнически кампании и дейности, диалог и партниране с други НПО, с представителите на бизнес сектора и с органите на държавната власт.

Мисии:

Фондация "Инициатива за социална интеграция"

Facebook страница