Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Фонд за превенция на престъпността - ИГА

Информация:

Фонд за превенция на престъпността - ИГА e независима професионална организация, която инициира гражданската активност и работи за намаляване на престъпността.

Фондът е доставчик на социалната услуга "Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие" в град Пещера.

Мисии:

Фонд за превенция на престъпността - ИГА

Уеб сайт