Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Микрофонд

Какво e Микрофондът?

Микрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага провеждането на доброволчески мисии в България. Някои от най-страхотните доброволчески инициативи са на малки организации, неформални групи и активни граждани, които имат огромен ентусиазъм, но не разполагат с финансови ресурси. Ние ги подкрепяме, като благодарение на компании-партньори предоставяме малки суми за покриване на основни разходи, свързани с доброволческото участие, като материали, транспорт, храна за доброволците и т.н.


                    
     Подкрепените                               Историите на
      досега мисии
                          подкрепени мисии

Какво финансиране мога да получа?

Микрофондът се захранва от парични дарения на невероятни граждани и компании и предоставя между 50 лв. и 400 лв. на инициатива.

Кредисимо подкрепя Микрофонда с 2 000 лв. всеки месец от април до декември 2017.

А Harmonica осигурява храни и напитки за доброволците, ако инициативата ви има нужда. 

Кога кандидатствам?

Подкрепяме доброволчески инициативи на месечна база. Срокът за кандидатстване е от първо до последно число на всеки месец, а разглеждането на кандидатурите става в първите 3 работни дни на следващия месец.

Важно: Кандидатствайте с доброволческата си инициатива в месеца преди месеца на провеждане. 

Обърнете внимание!

Кандидатстване

Запознайте се с условията по-долу и след това изтеглете формуляра за кандидатстване.

В МОМЕНТА МИКРОФОНДЪТ НЕ ПРИЕМА ЗАЯВКИ

Попълненият формуляр изпратете на [email protected].

Условия

 1. Микрофондът финансира доброволчески мисии, в които организаторът организира група доброволци, за да извършат заедно краткосрочна или дългосрочна доброволческа дейност. Финансирането става чрез дарение към организатора. Той може да бъде физическо лице, неформална група или юридическо лице, регистрирано в обществена полза по ЗЮЛНЦ.
 2. За финансиране в даден месец се разглеждат единствено инициативи, които ще се осъществят след не повече от два месеца. Пример: кандидатствали сте за финансиране до 31 юли, получавате одобрение в първите дни на август, инициативата ви трябва да се проведе не по-късно от 31 септември.
 3. Една и съща инициатива не може да получи финансиране в повече от два последователни месеца.
 4. Подкрепяме инициативи, които са отворени за включване на нови доброволци и активно популяризирани от организатора като такива.

  Не подкрепяме благотворителни акции, набирателни кампании, кампании за публичност, петиции и подобни. Микрофондът не финансира религиозни и политически инициативи.
 5. Средствата за дарението трябва да послужат за конкретно обезпечаване на доброволческото включване в инициативата с нужни ресурси, услуги и разходи. Сред позволените разходи са:
  1. покупката на материали, които са неразделна част от мисията (например боя и четки за боядисване на сграда);
  2. транспортни разходи за доброволците;
  3. разходи за промоция, ако е свързана с привличане на доброволци (плакати, флаери и др.);
  4. храна и напитки за доброволците.
 6. Не са позволени:
  1. разходи, несвързани с доброволческото вкючване (например: покупка на компютри за училище в инициатива за ремонтирането му);
  2. разходи за хонорари за организатори, участници и външни експерти.
 7. Кандидатстването на финансиране става с изпращане на исканата по-горе информация на [email protected]. Решението за финансиране се взима от екипа на TimeHeroes при съпоставяне на всички кандидатстващи в рамките на месеца инициативи и е финално. При определяне на решението се взимат предвид:
  1. Очакваният ефект от доброволческата мисия.
  2. Опитът и историята на организатора.
  3. Професионализъм в организирането на мисията - обща идея, план за изпълнение, план за популяризация.
  4. Размер на бюджетa на събитието спрямо общия бюджет на организацията за текущата година.
  5. Размерът на текущите парични средства в Микрофонда.
 8. TimeHeroes се стреми да отговори на всяка одобрена кандидатура до три работни дни след затварянето на прозореца за кандидатстване. При нужда от допълнителна информация от кандидатстващия, той ще бъде потърсен по email или телефон. В тези случаи решението може да бъде забавено. Кандидатурите, които не са одобрени, ще бъдат уведомени със стандартно писмо. Поради обема заявки TimeHeroes не може да обосновава всеки отказ.
 9. По своя преценка TimeHeroes може да отпусне и частично финансиране, не в пълния размер на поисканите средства. В тези случаи организаторът ще бъде потърсен, за да потвърди, че приема средствата и ще успее да проведе мисията, независимо от по-малкия им обем.
 10. Финансирането от Микрофонда става под формата на дарение под условие от TimeHeroes към бенефициента. Дарението се извършва с еднократен банков превод по сметката на бенефициента най-късно ден след подписването на договор за дарение.
 11. Приемайки дарение от Микрофонда, бенефициeнтът се ангажира да предостави по електронен път кратък отчет за начина, по който са употребени средствата, в 7-дневен срок след приключване на доброволческата мисия. Отчетът включва текст (максимум 1 страница), снимки и фактури или касови бележки за направените разходи. В случай на сериозни нарушения на условията на дарението, TimeHeroes си запазва правото да го изиска обратно.
 12. Организаторът се задължава да осигури видимост на подкрепата от Микрофонда по време на популяризацията, провеждането и разпространението на информация за протичането на инициативата, която е финансирана от Микрофонда:

  - в публикации в сайт/блог/социални медии - поставяйки лого на TimeHeroes и текст “Тази инициатива се осъществява с подкрепата на TimeHeroes Микрофонд.” Текстът “TimeHeroes Микрофонд” е линк към https://timeheroes.org/bg/fund/.

  - на печатни материали за инициативата (листовки, плакати, банери, трансперанти) - поставяйки лого TimeHeroes и текст “Тази инициатива се осъществява с подкрепата на TimeHeroes Микрофонд.”
 13. Фондация “Герои на времето” не носи отговорност за провеждането на инициативите, финансирани от Микфоронда, нито за сигурността на доброволците и условията, при които се включват в инициативите.

Често задавани въпроси

Как решавате кого да финансирате?

Прилагаме два основни критерия - потенциалния ефект на доброволческата мисия и размера на исканото финансиране. Стремим се да подкрепяме само смислени, добре организирани и със сериозен ефект върху целевата група инициативи.

Как мога да разбера кой е бил подкрепен?

Фокусирани сме върху финансирането на разходи, свързани със самата доброволческа мисия (напр. транспорт, бои и четки за боядисване на училищна сграда), но не чиста благотворителност (напр. ново пиано за училището).

Микрофондът работи при принципи на пълна прозрачност и добро управление. Публикуваме всички финансирани кандидатури. След приключване на доброволческата мисия, организаторът подготвя кратък отчет за извършената дейност и прилага финансови документи за направените разходи. При регистрирани злоупотреби, TimeHeroes запазва правото си да изиска обратно направеното дарение и да го върне в Микрофонда.

Всяка година ще публикуваме отчет за свършеното през предходната. 

Мога ли да получа данъчни облекчения, дарявайки пари на Микрофонда?

Да. Фондация "Герои на времето" e регистрирана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общоственополезна дейност към Министерство на правосъдието. Това позволява данъчни облекчения до 50% от дарението ти към Микрофонда. За детайли ти препоръчваме да се консултираш със счетоводител. Ако правиш дарение като чуждестранно физическо или юридическо лице, е полезно да знаеш, че фондация "Герои на времето" е била признавана от наши партньори за благотворителна организация по американското законодателство.

Удържа ли TimeHeroes процент от даренията в Микрофонда?

Да. Удържаме до 10 % от всяко дарение за административни разходи по управлението на фонда, банкови такси и др.

Имаш още въпроси?

Ако въпросът ти не намира отговор по-горе, моля, свържи се с нас на [email protected].