Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Галина Ангелова-Дараданова

Информация:

Заедно със съмишленици от бургаското градче Българово, Галина е инициатор на редица инициативи в подкрепа на хора в нужда в района. Преди - от името на Фолклорна група "Канатица" (https://timeheroes.org/bg/kanatitsa), а днес - от свое, с подкрепата на ентусиасти от града и Руска Павлова, която е уредник и член на етичната комисия в пенсионерския клуб.

Мисии: