Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:
Подкрепи хора от социални услуги във Варна и Добрич да научат повече за правата си

Подкрепи хора от социални услуги във Варна и Добрич да научат повече за правата си

Какво?

Сдружение "Гаврош" стартира инициативата "По-активни и по-неуязвими"* в областите Варна и Добрич, която цели да повиши знанията на уязвими хора в социални услуги и на специалистите, които ги подкрепят, относно човешките права и ценностите на ЕС.

Инициативата обхваща 12 уязвими лица от социални услуги основно във Варна, шест местни институции, 20 специалисти от над шест социални услуги от Варна, Суворово, Долен Чифлик и др., сред които Защитени и Наблюдавани жилища, Центрове за социална рехабилитация и интеграция, резидентни услуги за хора с увреждания и др.

В рамките на половин година екипът на сдружение "Гаврош" ще посещава хората от социалните услуги, но и ще организира за тях срещи с институции и обучения, които да им осигурят знания за правата им като пълнокръвни членове на обществото и Европейския съюз, както и умения сами да се застъпват за тези си права.

За изпълнението на всички дейности по проекта, организаторите от "Гаврош" търсят помощници. Дали можеш да съдействаш?

Каква ще бъде моята роля?

След въвеждащо обучение за всички доброволци, можеш да си избереш дейности, в които ще ти е най-интересно да се включиш един, два или повече пъти през следващите месеци.

Накратко, ето какъв е планът:

Обучения на хора от уязвими групи и специалистите, които работят с тях в социални услуги

Ще бъдат организирани обучения по теми, свързани с човешките права, защитата им, ценностите на ЕС, институциите, даването на мнение и активно участие. Доброволците ще трябва да подпомогнат екипа в организирането и провеждането на обученията, както и ще помагат на участниците по време на обученията.

Запознаване с нуждите и трудностите, свързани с човешките права, които изпитват хората в социалните услуги

Доброволците ще посетят няколко социални услуги в региона, където ще разговарят със служители и потребители, ще научат повече за трудностите им при защита на правата и за активно участие, но ще научат и как могат да ги подкрепят в различни инициативи.

Срещи с институции

Доброволците ще съдействат за организирането и провеждането на срещи между хора от уязвими групи и различни институции, в които ще съдействат на потребителите на социалните услуги да овладеят начините, по които могат да се застъпват за правата си в различни ситуации.

Разпространение на резултати

Доброволците ще участват в писане на текстове, статии, заснемане (фото и видео; любителски; с лична камера или смартфон.) по време на дейностите, ще изготвят и представят презентации пред по-широк кръг хора.

Кога?

Може да се включиш в избрана от теб доброволческа дейност в периода от март 2024 г. до декември 2024 г. Може да участваш от началото до края, или само веднъж за няколко часа - изцяло от теб зависи. Задължително е само участието ти в еднодневно въвеждащо обучение (датата ще бъде допълнително съгласувана).

На обучението всяка дейност ще бъде подробно разяснена и доброволците ще се разпределят по списък кой къде ще се включи:

  • обучителни сесии – общо четири, по две за потребители на социални услуги и за специалистите, които работят с тях; по една сесия месечно от юни до септември;
  • запознаване с нуждите – общо пет посещения между май и ноември;
  • срещи с институции – общо шест срещи между май и ноември;
  • разпространение на резултати – зависи от идеите и времето, което могат да посветят доброволците.

Къде?

Варна, Добрич и малки населени места в двете области. Обученията и работните срещи ще се провеждат в офиса на сдружение "Гаврош" във Варна.

Организатор?

Сдружение "Гаврош".

Защо да се включа?

Хората в социални услуги са наричани уязвими, до голяма степен защото често не са запознати с правата си и не умеят сами да се застъпват тях. Участвайки в тази мисия, ще дадеш шанс на хората в неравностойно положение да покрият тези липси и да бъдат по-добри управители на животите си.

Нужни умения?

  • Позитивно общуване с хора в неравностойно положение.
  • Желание да обогатиш знанията си за човешките права и да ги отстояваш.
  • Уменията за презентиране и организационен опит са предимство, но не са задължителни.

Всеки доброволец ще премине през еднодневно обучение, така че можеш да си спокоен, че ще притежаваш всички знания, нужни за изпълнение на задачите.

Възрастови ограничения?

Няма. Ако си под 18 г., ще трябва да представиш подписана декларация за информирано съгласие от родител/настойник.

Транспорт?

Организаторите покриват разходи за градски транспорт по време на участие в дейностите.

Ще получа ли сертификат за доброволчество?

Да, при поискване.

Как да участвам?

Натисни зеления бутон "Ще участвам" и виж как да се свържеш с организатора.

// снимката е от тук

*Инициативата "По-активни и по-неуязвими" се реализира по фонд "Заедно" в рамките на проект "Права и ценности", финансиран от Европейски съюз и Фондация "Работилница за граждански инициативи".

Кандидатствай до 29 март 2024 г.

Мисията е от 29 март 2024 г. до 31 декември 2024 г.

Приключило записване

Разкази

Няма публикувани разкази.

След като свърши участието ти в мисия, можеш да разкажеш как е минало, в 3-4 изречения (не искаме просто "беше супер").

Просто е: след края ѝ ти пращаме мейл с инструкции - следвай ги. Така печелиш точки и качваш рангове, останалите се вдъхновяват и всички сме щастливи.

Въпроси

Нещо не е ясно? Попитай, организаторът ще ти отговори.

Моля, регистрирай се в TimeHeroes преди да зададеш въпрос. Ако вече си герой, влез в TimeHeroes.