Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Горичка

Информация:

Горичка е инициатива за обучения, разговори и дебати за устойчиво бъдеще. Само с повече въпроси ще стигнем до повече отговори. Горичка е основана през 2006 от Магдалена Малеева.

Мисии:

Горичка

Twitter: @gorichka

Facebook страница

Уеб сайт