Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Сдружение "Надежда за нас"

Информация:

Сдружение "Надежда за нас" е единствената гражданска организация в България, създадена от младежи от дом за деца лишени от родителски грижи и техни по-възрастни съмишленици.

Екипът е обединен от идеята за иницииране и реализиване на дейности, които подпомагат децата и лицата в неравностойно социално положение в тяхното професионално, психо-социално, културно и здравно развитие.

Неправителствената организация разработва и реализира проекти и програми за социална интеграция и личностна реализация на лица от всички възрасти и етноси в Р. България.

Мисии:

Сдружение "Надежда за нас"

Facebook страница

Уеб сайт