Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Хуманитарен център – Бургас към БКО "Каритас Витания"

Информация:

Хуманитарният център в Бургас подкрепя хората, бягащи от войната в Украйна, с предоставяне на хуманитарна помощ, съдействие за настаняване, парично подпомагане, обучение по български език, извънкласни занимания с деца, специализирани консултации за достъп до здравни грижи, намиране на работа, записване на деца в детска градина и в училище и друг тип подкрепа, подпомагаща интеграцията им в България. Всичко това става след консултации със сътрудници на ”Каритас”, при строго определени критерии.

Визията на Благотворителна католическа организация "Каритас Витания" е изграждане на справедливо и устойчиво общество, основаващо се на ценностите – любов, равенство и мир, където всеки човек живее с достойнство.

Мисии:

Хуманитарен център – Бургас към БКО "Каритас Витания"

Facebook страница

Уеб сайт