Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Humans in the Loop Foundation

5,0

Информация:

Мисията на фондация "Humans in the Loop" е да използва силата на технологиите, иновациите и предприемачеството за разрешаване на социални проблеми.

Мисии:

Humans in the Loop Foundation

Facebook страница

Уеб сайт