Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Камелия Божичкова

Информация:

Камелия Божичкова и семейството й живее в с. Дивотино, Перник. Същата им бе сред сериозно постадалите от земетресението през 2012 г.

Мисии: