Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Доброволците към КСУДС в гр. Роман

Информация:

Група ентусиасти, които подмагаме с време, с внимание, но и материално и финансово децата (на възраст от 5 до 19 г.), лишени от родителски грижи, в Комплекса за социални услуги в град Роман.

Мисии: