Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Доброволци към Кухня за бедни хора в храм "Св. Вмч Георги Победносец"

5,0

Информация:

Събираме, пазаруваме, готвим и раздаваме топла храна на всеки, протегнал ръка за нея.

Мисии:

Facebook страница