Пробвай бета версия на новия TimeHeroes.org
Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Сдружение АС - Лаборатория за културни инициативи

5,0

Информация:

"АС - Лаборатория за културни инициативи" е сдружение с нестопанска цел, основано през 2013 г. То е младо сдружение, ориентирано към популяризиране на съвременната култура и изкуство в общочовешкия им смисъл.

Мисии:

Сдружение АС - Лаборатория за културни инициативи

Facebook страница