Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Национална организация "Малки български хора"

5,0

Информация:

Национална организация "Малки български хора" е сдружение в обществена полза, създадено през 1996 г. в София с цел да обединява малките хора в България и да работи за защита на техните права в сферите на образованието, правото на труд, здравеопазването, социалната интеграция, интеграция в обществото и др.

Сдружението ежегодно организира срещи на общността, семинари, спортни, културни и туристически мероприятия, превежда и отпечатва специализирани издания, според възможностите си оказва материална и финансова подкрепа на нуждаещите се членове. Предоставя социална, здравна и психологическа подкрепа.

Мисии:

Национална организация "Малки български хора"

Facebook страница

Уеб сайт