Пробвай бета версия на новия TimeHeroes.org
Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Фондация "Майки за донорството"

Информация:

Фондация "Майки за донорството" защитава правата на донорите на генетичен материал. Тя обединява интересите на над 580 майки, дарили яйцеклетки в периода 2010 – 2014 г., и има за основна цел да налага спазването на медицинските, правни и етични стандарти при даряване на генетичен материал в България.

Мисии:

Фондация "Майки за донорството"

Facebook страница

Уеб сайт