Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Фондация "Майки за донорството"

5,0

Информация:

Фондация “Майки за донорството” е неправителствена организация в обществена полза, учредена през 2014 г. от донори на репродуктивен материал (яйцеклетки и сперматозоиди). Някои от тях са дарили яйцеклетки още през 2009 г. През 2010 г. стартира първата донорска програма в страната, а членовете ѝ остават съмишленици на каузата днес като фондация “Майки за донорството”.

Целта е информиране на обществото за донорството, споделяне на личен опит и иновациите в донорството. Членовете на организацията оказват съдействие и с личен координатор до донора през цялата процедура. Фондацията организира информационни инициативи за донорството на репродуктивен материал – донорство на яйцеклетки, донорство на сперма.

Основна цел – да помогнем да се раждат мечтани и здрави деца!

Съдействие и подкрепа от членовете на фондацията, за да бъдат донори, са потърсили над 4500 жени и мъже, включително дарителите още преди създаването на организацията, които и днес участват активно в дейността. Донорските процедури са придружени от координатори на фондацията, гарантирано е спазването на законодателните разпоредби, спокойствието и здравето на всеки един от тях.

На сайта ни можете да видите семейства, на които сме помогнали финансово, чрез дарения и с донор. Може да се усмихнете и на вече родените деца.

Дарете частица от себе си, за да се роди нов живот!

Мисии:

Фондация "Майки за донорството"

Facebook страница

Уеб сайт