Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Младежки информационен доброволчески център - Варна

Информация:

Сдружение “Младежки информационен доброволчески център” – Варна е създадено в края на 2005 г. Екипът е изграден от младежки работници с богат опит, голяма част от които са участвали като доброволци в различни европейски държави.

Мисии:

 Младежки информационен доброволчески център - Варна

Facebook страница