Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Сдружение "Милосърдие за теб"

4,9

Информация:

Сдружение "Милосърдие за теб" работи за приобщаването на деца от ромската общност в образователната система и в обществото като цяло.

Мисии:

Сдружение "Милосърдие за теб"

Facebook страница

Уеб сайт