Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Сдружение "Млад планинар"

Информация:

Сдружение “Млад планинар“ провежда теоретични и практически занимания с цел въвеждането на децата в основите на планинарството. С тях опознаваме българските планини, изкачваме върхове, грижим се за околната среда с целенасочени инициативи, учим родната история, посещавайки културно-исторически забележителности. Провеждаме образователни беседи. Голямата ни цел и човешка задача – да възпитаме любов към Родината, за да сме сигурни, че пораствайки младите хора няма да искат да я напуснат, защото я обичат и познават. Ще останат тук!

Мисии:

Сдружение "Млад планинар"

Facebook страница

Уеб сайт