Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

MOVE.BG

5,0

Информация:

Ние сме платформа на създаващите хора. Търсим иновативни решения за обществена промяна, работим за устойчиво развитие и утвърждаваме култура на градивен диалог, активно лидерство и споделени ценности.

  • Свързваме създаващите хора и осигуряваме пространство за общо действие и генериране на идеи.

  • Моделираме решения за устойчиво развитие чрез иновации и включване.

  • Изследваме потенциално успешните сектори на икономиката.

  • Образоваме в културата на участие и споделяне.

  • Вдъхновяваме с историите на успешните и градивните.

Мисии:

MOVE.BG

Twitter: @MoveBG

Facebook страница

Уеб сайт