Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Национална асоциация на ресурсните учители - България

Информация:

Национална неправителствена организация, обединяваща професионалисти, работещи за пълноценнта интеграция, приобщаване и образование на деца с различни възможности и потребности в общообразователната среда.

Мисии:

Национална асоциация на ресурсните учители - България

Facebook страница

Уеб сайт