Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Фондация "Национален алианс за работа с доброволци"

Информация:

Фондация "Национален алианс за работа с доброволци" (НАРД) е учредена в Пловдив през май 2000 г. като организация в обществена полза. Мисията на НАРД е да възроди доброволческите традиции в България и да промени нагласите на общността към доброволния труд чрез организирането на различни инициативи, въвличащи максимален брой хора от общността и популяризиращи ценностите на доброволчеството.

Мисии:

Фондация "Национален алианс за работа с доброволци"

Facebook страница

Уеб сайт