Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Обединени идеи за България

5,0

Информация:

Сдружение "Обединени идеи за България" е младежка неправителствена организация, която стимулира гражданската инициативност с цел изграждане на добре информирано и активно гражданско общество, което да допринесе към повишаване на качеството на живот в България.

Мисии:

Обединени идеи за България

Twitter: @OIBulgaria

Facebook страница

Уеб сайт