Шрифт за дислексия | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Сдружение "Отворени обятия"

Информация:

Сдружение „Отворени обятия“ е насочено към подпомагане хората, засегнати от хуманитарни кризи, граждани на трети държави търсещи или намерили международна закрила на територията на Република България да се възстановят и да възвърнат живота си.

Мисии:

Facebook страница

Уеб сайт