Стандартен шрифт | BG EN

TimeHeroes

Прави повече добро.
Какво е TimeHeroes?

Търсене:

Помогни на себе си, докато помагаш на другите

Партньори:


Когато твоето CV не се различава по нищо от CV-тата на стотици други хора на твоята възраст, шансът да остане незабелязано в морето от еднакви молби за работа е огромен.

TimeHeroes ти дава възможност не само да натрупаш незаменим опит и умения, но и да направиш CV-то си различно и специално.

Пробвай. Работи.

Избери си доброволческа инициатива, натрупай опит, включи го в CV-то си.

За още по-WOW ефект използвай някой от шаблоните, които направихме за теб.

 

             

Свали                                                                 Свали

 

             

Свали                                                                 Свали

 

Свали

 

Проектът “Млади доброволци: Насърчаване на доброволчеството в българските училища и университети” е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г. www.ngogrants.bg

Цялата отговорност за съдържанието на този сайт се носи от Фондация „Герои на времето” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.